نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان VIV روسیه 2020

نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان VIV چین 2020
می 2, 2020
کنفرانس و نمایشگاه طیور آفریقا 2020
می 2, 2020

نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان VIV روسیه 2020

«دعوت به مشارکت در نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان VIV روسیه 2020»

.

تاریخ برگزاری: اکتبر 2020 برابر با مهر ماه 1399

محل برگزاری: مرکز نمایشگاهی Crocus Expo مسکو – روسیه

ساعات بازدید: 10:00 الی 18:00

.

کسب اطلاعات بیشتر:

همراه: 09905279213

ایمیل: sunsafa@rocketmail.com