تقویم نمایشگاهی سازمان جهانی VIV هلند در سال های 2021 الی 2022

نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان VIV چین 2021
نوامبر 23, 2020
نمایشگاه صنعت دام، طیور و آبزیان VIV هلند 2022
فوریه 18, 2021

تقویم نمایشگاهی سازمان جهانی VIV هلند در سال های 2021 الی 2022

تقویم نمایشگاه های سازمان جهانی VIV هلند در سال های 2021 الی 2022 منتشر شد.

تقویم نمایشگاهی سازمان VIV 2021-2022

.

کسب اطلاعات بیشتر:

همراه: 09905279213

ایمیل: sunsafa@rocketmail.com