تبریز پیشتاز در نمایشگاه های بین المللی و دریچه ای به سوی بازارهای منطقه در سال 1394

نمایشگاه کیش ۱۳۹۳ سان صفا
ارزیابی سازمان نمایشگاهی VIV جهانی از نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و صنایع وابسته کیش
مارس 6, 2015
گزارش از نمایشگاه VIV ابوظبی
ژانویه 22, 2016

تبریز پیشتاز در نمایشگاه های بین المللی و دریچه ای به سوی بازارهای منطقه در سال 1394

نمایشگاه تبریز سان صفا

تبریز پیشتاز در نمایشگاه های بین المللی و دریچه ای به سوی بازارهای منطقه در سال 1394
فصل جدید در توسعه صادرات و رونق صنعت دام، طیور و آبزیان ایران
“گزارش  رسانه ای” 24/4/94

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران-تبریز برای سیزدهمین بار از 30 تیر ماه تا دوم مرداد ماه سال 94 توسط شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز عضو اتحادیه بین المللی ufi و شرکت سان صفا دارنده گواهینامه از اتحادیه مذکور و نمایندهVIV جهانی در ایران برگزار گردید.
مساحت زیر پوشش : 14,000 مترمربع فضای نمایشگاهی
مجموع شرکت کنندگان داخلی: 220 شرکت
مجموع شرکت کنندگان خارجی و یا نمایندگی های خارجی: 50
کشورهای شرکت کننده: آلمان، بلژیک، پاکستان، ترکیه، هلند، چین، جمهوری آذربایجان، عراق، افغانستان، ارمنستان، و سایر کشورهایی که هیات بازدیدکننده به نمایشگاه اعزام کردند.