تماس با سان صفا

همواره آماده مشاوره و راهنمایی شما درباره برگزاری تورهای تخصصی نمایشگاه های بین المللی صنعت دام و طیور هستیم.

  • تلفن: 66927433 21 98+ - 66574632 21 98+ - 66574574 21 98+
  • فکس: 66927436 21 98+
  • موبایل: 1430702 912 98+
  • ایمیل: info@sunsafa.com
  • آدرس : ایران- تهران- خیابان توحید- خیابان فرصت شیرازی- پلاک 93- واحد پنجم شرقی

نشانی های ایمیل:

h.rahbarsafa[@]sunsafa.com

s.ghasemzadeh[@]sunsafa.com

f.fathollahi[@]sunsafa.com

m.golbaf[@]sunsafa.com

s.basaeri[@]sunsafa.com

 

تماس با سان صفا

همواره آماده مشاوره و راهنمایی شما درباره برگزاری تورهای تخصصی نمایشگاه های بین المللی صنعت دام و طیور هستیم.

  • تلفن: 66574632-021 و 66571542-021 و 66574574-021 و 66927433-021
  • فکس: 66927436-021
  • ایمیل: sunsafa@rocketmail.com
  • آدرس : ایران- تهران- خیابان توحید- خیابان فرصت شیرازی- پلاک 93- واحد پنجم شرقی