گزارش تصویری از نمایشگاه EuroTier آلمان 2018

تقویم نمایشگاهی سازمان جهانی VIV هلند در سال های 2019 الی 2022
نوامبر 3, 2018
بازدید از نمایشگاه VICTAM آلمان 2019
دسامبر 24, 2018

گزارش تصویری از نمایشگاه EuroTier آلمان 2018

نمایشگاه EuroTier آلمان در تاریخ 13 الی 16 نوامبر 2018 برابر با 22 الی 25 آبان 1397 در شهر هانوفر برگزار گردید.

در این دوره از نمایشگاه 2,597 غرفه دار از 63 کشور حضور داشتند و 155,000 نفر فعالان و متخصصین صنعت دامپروری و کشاورزی از 130 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند.

دوره بعدی این نمایشگاه در تاریخ 17 الی 20 نوامبر 2020 برابر با 27 الی 30 آبان 1399 در شهر هانوفر برگزار خواهد شد.

www.eurotier.com

گزارش تصویری از نمایشگاه EuroTier 2018: